De nieuwbouw voor buurthuis Kaju Putih in de Molukse wijk in Alphen aan den Rijn gaat uiteindelijk ongeveer 1,4 miljoen euro kosten. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de beloofde nieuwbouw voor buurthuis  er eindelijk komt. Daarom stapte de raad over een verdubbeling van de bouwkosten heen.

De oorspronkelijke raming van de kosten voor Kaju Putih stamt uit 2016. "De enorme stijging van de bouwkosten is van de laatste anderhalf jaar. Dat konden we toen niet weten", benadrukte wethouder Kees van Velzen tijdens de beantwoording van vragen van raadsleden in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 september.

Andere boekhoudkundige regels veroorzaakten ook tonnen aan meerkosten, evenals aanzienlijk strengere eisen voor wat betreft de duurzaamheid van het gebouw.

Hoe het komt dat een post van 150.000 euro voor het voortijdig afbreken van het oude pand niet in de kosten is meegenomen, is ook voor de wethouder een raadsel.

Gemeenteraad is klaar met verkeerde schattingen

De totale meerkosten van circa 700.000 euro konden dus worden verantwoord, maar de gemeenteraad is wel van mening dat het 'nu eens afgelopen moet zijn met die verkeerde schattingen'.

Dat kon de wethouder niet beloven. "Er zullen nog meer besluiten op deze manier langskomen voor multifunctionele accommodaties en voor sportvoorzieningen. Een aantal ramingen is al bijgesteld, hiervan komt een lijst naar de raad. Wij konden de enorme stijging van bouwkosten niet zien aankomen."

Van Velzen beloofde wel om met de ambtelijke afdeling te bekijken hoe in de toekomst beter ingeschat kan worden wat een gemeentelijk gebouw gaat kosten. "Dat geldt zowel voor de financi?n als voor het tijdspad." Desondanks is de wethouder blij dat Kaju Putih nu eindelijk echt gebouwd gaat worden.