Bijna 450 woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben te veel last van omgevingslawaai. Om dit aan te pakken en te verbeteren heeft de gemeente het Actieplan geluid 2018-2023 opgesteld.

In het actieplan zijn plandrempels vastgesteld voor wegverkeer en industrielawaai. Voor wegverkeer zijn de plandrempels vastgesteld op 65 dB overdag en 60 dB in de nacht. Voor industrielawaai is dit op 65 dB overdag en 55 dB in de nacht. 

De woningen die te veel last van omgevingslawaai hebben, zijn onder andere te vinden aan de Prins Bernhardlaan, Eisenhowerlaan en de Hoorn in Alphen en de Zijde in Boskoop.

De eigenaren hebben zodanig last van geluidsoverlast door wegverkeer en industrie, dat ingrijpen nodig is. Geluidsoverlast als gevolg van evenementen en vliegverkeer worden via andere kaders aangepakt.

De gemeente heeft de omgevingsdienst gevraagd om voor deze wegen een aanpak uitwerken. Hierbij wordt onderzocht wat de meest efficiënte maatregelen zijn, zodat de gemeente subsidie kan aanvragen bij het Rijk.