Om restanten van de Romeinse Limesweg beter te kunnen onderzoeken wordt woensdag een eerste proefsleuf gegraven in Hazerswoude-Rijndijk. Het is de eerste van vele proefsleuven langs de Steekterweg.

Aanleiding hiervoor is de uitkomst van een vorig jaar gehouden booronderzoek, dat restanten van de Limesweg aan het licht bracht.

De Oude Rijn vormde vroeger de noordgrens van het Romeinse Rijk en ten zuiden daarvan liep de zogenaamde Limesweg. Deze Limesweg is op sommige plekken nog in de bodem aanwezig.

Vanwege het grote historische belang, is het Rijk voornemens om de Romeinse Rijksgrens (de Limesweg, maar ook wachttorens en forten langs de route) in Nederland voor te dragen voor Unesco werelderfgoed.

Unesco-status leidt tot betere bescherming

Die Unesco-status is niet alleen een erkenning van de waarde van dit Romeinse erfgoed zijn, maar leidt ook tot een betere bescherming ervan. Het is belangrijk om te weten of de weg inderdaad aanwezig is, hoe diep deze ligt en hoe goed of slecht hij bewaard is gebleven.

Om dit te bepalen is in 2017 een grootschalig booronderzoek uitgevoerd. De volgende stap is nu het proefsleuvenonderzoek. Er worden proefsleuven gegraven op meerdere percelen in Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden.

Eindrapport is eind 2018 klaar

Wethouder Kees van Velzen verwacht in oktober de eerste resultaten van het proefsleuvenonderzoek. "Naar verwachting is het eindrapport eind 2018 klaar. Op basis van de resultaten van het eindrapport wordt bekeken of de resten inderdaad goed genoeg bewaard zijn gebleven om ze voor te dragen voor Unesco werelderfgoed."

Bij het project zijn de gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeente Woerden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nederlandse LimesSamenwerking, Omgevingsdienst Regio Utrecht en Omgevingsdienst Midden-Holland betrokken.