Het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn is van plan om het huidige vuurwerkbeleid voor de jaren 2019 tot 2022 voort te zetten. Zij gaan hier een raadsvoorstel over sturen naar de gemeenteraad.

Dit betekent dat de regels zoals ze nu zijn ook blijven. Er is volgens het college geen aanleiding om een vuurwerkvrije zone in te stellen. Wel wordt gekeken of er een risico-inventarisatie, zoals bij evenementen, moet worden ingevoerd.

Er zijn ook een paar punten waarop extra zal worden ingezet. Zo komt er een inventarisatie van de pieklocaties per wijk. Indien daar aanleiding toe is, zal op deze locaties meer worden gecontroleerd. Politie, boa's, wijkagenten en jongerenwerkers worden als preventieve maatregel meer zichtbaar ingezet.

Ook zal de gemeente meer communicatiemiddelen richting inwoners inzetten om te komen tot een veilig en feestelijke jaarwisseling voor iedereen. Net als de afgelopen jaren wordt medewerking verleend aan oudejaarsfeesten zoals in de Rijnstreekhal.