Wethouder Gerad van As heeft zaterdagochtend de zaterdagmarkt geopend op het vernieuwde en verbouwde Thorbeckeplein. De markt moest lange tijd uitwijken naar het parkeerterrein bij de Aarhof.

De zaterdagmarkt stond sinds juli 2017 op de Aarhof. Dit vanwege grootschalige stadsvernieuwingen, waardoor het Thorbeckeplein werd verbouwd.

Hoewel de stadsvernieuwing aan de Lage Zijde nog lang niet gereed is, is de omgeving van het Thorbeckeplein inmiddels wel een afgerond geheel.

De komende jaren komen in het gebied achter de Aarhof woningen en de bibliotheek. De Aarhof zelf wordt verbouwd. De appartementgebouwen langs het oude riviertje de Aar, naderen hun voltooing.