Ontwikkelaars Bogor Projectontwikkeling en GREEN Real Estate, de gemeente en omwonenden hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Salvatorikerk en het uitvaartcentrum aan de Ambonstraat en Willem de Zwijgerlaan.

Deze locatie zal 27 Martha Flora-zorgappartementen en 35 koopappartementen gaan huisvesten. Zo'n 25 medebewoners hadden een zienswijze ingediend met wensen over aanvullend groen, het behoud van cultuurhistorische waarde en de kastanjeboom.

De ontwikkelaars blijven de omwonenden over de bouwwerkzaamheden informeren. De omwonenden worden ook betrokken bij het meebeslissen over de materiaalkeuze van bijvoorbeeld de balkons.