De aanleg van een bijenlandschap in de Groene Vinger in Alphen aan den Rijn moet zorgen voor een beter leefklimaat voor de bij. Maandag is begonnen met het aanleggen van de strook tussen het Kroospad en de Renaissancelaan.

Het bijenlandschap in de Groene Vinger is een initiatief van IVN, deelnemer van het Netwerk Bijenlandschap Alphen aan den Rijn. 

De keus voor de zuidrand van Alphen aan den Rijn is geen willekeurige. Archeon is een belangrijk kerngebied voor de wilde bij. Er leven ongeveer 43 verschillende soorten wilde bijen.

Werkzaamheden

Als eerste worden de oude betonnen dammen verwijderd, de sloten verbreed en nieuwe sloten gegraven.

Langs de watergangen worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en op het terrein komt een halfverhard wandelpad dat aansluit op het Kreekpad. Op diverse locaties komen voorzieningen waar bijen en insecten zich kunnen nestelen, zoals een insectenwand.

Boomgaard

Na het grondwerk wordt het terrein opnieuw ingezaaid met een bloemrijk mengsel voor de bijen en insecten. Het gebied blijft eerst nog afgesloten, zodat het bloemrijke gazon goed kan groeien.

In het najaar worden de bomen geplant. De boomgaard wordt vanaf 17 november aangelegd. De fruitbomen worden door een bewonersgroep geplant en beheerd.