Twee kantoorgebouwen aan de Genielaan in Alphen aan den Rijn worden nog dit jaar verbouwd tot woningen voor arbeidsmigranten. De bezwaren die tegen de plannen zijn ingediend zijn door de gemeente afgewezen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdagochtend.

Wethouder Gerard van As stelt dat er behoefte is in Alphen aan woningen voor arbeidsmigranten. De intiatiefnemer had eerder ook plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Steekterweg.

Dit plan stuitte, net als het plan van een andere ondernemer voor het realiseren van huisvesting aan de Kalkovenweg in Alphen, op veel weerstand.

Het plan voor de Genielaan lijkt nu wel doorgang te vinden. In totaal komen 122 appartementen tegenover gemeentewerf Langeroode, waar twee à drie arbeidsmigranten per kamer zullen wonen. De bouw begint later dit jaar nog.