De gemeente Alphen aan den Rijn krijgt van stichting Natuur & Milieu een onvoldoende. De stichting analyseerde de nieuwe coalitieakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten op het gebied van duurzame mobiliteit. Alphen staat vrijwel onderaan de lijst.

Volgens Natuur & Milieu tonen te veel grote steden in Nederland te weinig ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit. In de coalitieakkoorden werd onderzocht in hoeverre de gemeenten plannen maken voor mobiliteit in de stad te verduurzamen. Hierbij werd onder andere gekeken naar elektrisch rijden, oplaadpalen, milieuzones, fietsenstallingen en het verlagen van de parkeernorm.

In het onderzoek kregen acht van de 32 gemeenten, waaronder Alphen, een onvoldoende omdat zij maar op een of twee van de tien criteria punten scoorden.

Het Alphense coalitieakkoord kwam van alle onderzochte gemeenten als een van de slechtste uit de bus: Alphen aan den Rijn scoorde op slechts twee van de tien criteria. De gemeente scoorde goed op snelfietspaden en fietsparkeren, maar liet het afweten op punten als emissieloos OV en duurzame stadsdistributie.

Hierdoor heeft het Alphense college in de ogen van Natuur & Milieu onvoldoende ambities op dit vlak.