De bouw van de nieuwe bibliotheek, in combinatie met het stadsarchief, de parkeergarage en fietsenstalling start binnenkort. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart en half augustus wordt er daadwerkelijk gebouwd op de locatie waar voorheen het Aargebouw in Alphen aan den Rijn stond.

De bouw neemt naar verwachting ongeveer anderhalf jaar in beslag. Voor bouwverkeer en expeditie-verkeer naar de Aarkade is een nieuwe verbinding over de Kromme Aar gemaakt.

De bouw van de bibliotheek heeft invloed op het parkeren in de omgeving en de bereikbaarheid van het gebied. Op de Leeuwerikstraat wordt een nieuw tijdelijk parkeerterrein voor het centrum gerealiseerd. Het tijdelijke parkeerterrein op de voormalige locatie van het Aargebouw verdwijnt definitief.

Het parkeerdak op de Aarhof is van 13 augustus tot half oktober niet bereikbaar door bouwwerkzaamheden. Na die tijd is het parkeerdak bereikbaar via een tijdelijke helling vanaf het Aarplein.

Na 1 september wordt de fietsenstalling van Biesieklette verplaatst richting ingang Aarhof aan het Aarplein.