Burgemeester Liesbeth Spies zal een onderzoek laten uitvoeren naar de wenselijkheid om de Alphense fastfoodgelegenheden in de Julianastraat ruimere openingstijden te geven. Het onderzoek wordt vervolgens in de gemeenteraad besproken.

Het onderzoek wordt gedaan op verzoek van Evon Zevenbergen van Nieuw Elan. Als het onderzoek positief uitpakt, bespreekt de gemeenteraad of zij een proef met ruimere openingstijden wenselijk vindt en welke randvoorwaarden er komen.

Na afloop van de proefperiode wordt in de gemeenteraad besproken of en hoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast. Er komt dan een raadsvoorstel waar de partijen over mogen stemmen. Zevenbergen liet als actie tijdens de bespreking van zijn motie door de Alphense gemeenteraad alvast minisnacks rondgaan.