Bas Wienbelt van de VVD, een van de langstzittende gemeenteraadsleden, is voorgedragen voor de functie van vicevoorzitter van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. De vicevoorzitter is het een raadslid dat indien nodig de burgemeester als voorzitter vervangt.

De voorzitter van een gemeenteraad is altijd de burgemeester. Deze heeft echter een plaatsvervanger nodig bij afwezigheid of als er een onderwerp uit diens portefeuille wordt behandeld door de gemeenteraad. Burgemeester Liesbeth Spies had sinds haar aantreden te maken met Henk Goes (PvdA) als vicevoorzitter.

Voor deze nieuwe collegeperiode waren er oorspronkelijk twee kandidaten: Goes en Robert Blom van Nieuw Elan. De gemeenteraad besloot echter tijdens de eerste reguliere vergadering in de nieuwe samenstelling dat zij iets langer met elkaar wil overleggen over alle te benoemen raadsleden voor alle functies.

Donderdag wordt over de nieuwe vicevoorzitter gestemd en vervolgens wordt deze benoemd.