De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar kunstenaars die een kunstwerk kunnen maken voor de rotonde op het Raoul Wallenbergplein. Het werk moet op de rotonde komen ter vervanging van kunstwerk 'A Dark Limousine Exit'. Inmiddels zijn drie kunstenaars geselecteerd om hun ideeën voor de rotonde uit te werken.

In de afgelopen periode hebben 48 kunstenaars een idee ingediend voor een nieuw kunstwerk. De selectiecommissie heeft, aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria waar het kunstwerk aan moet voldoen, de ingediende ideeën beoordeeld en drie kunstenaars uitgekozen. Dit zijn Luc Ticheler, Linda Verkaaik en Ron van de Ven.

Deze kunstenaars werken in de tweede ronde hun idee uit in een definitief ontwerp dat wordt voorgelegd aan het college. Vervolgens bepaalt het college welke twee kunstenaars doorgaan naar de publieksronde. In deze laatste ronde worden beide ontwerpen op de website van de gemeente geplaatst en krijgen alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn de mogelijkheid om te kiezen voor een van deze twee ontwerpen.

Een derde optie die voor ligt, is om het huidige kunstwerk te laten staan. In dat geval zal het budget dat beschikbaar is voor vervanging van het kunstwerk worden gebruikt voor kunst op een andere plek in de buitenruimte.

Prominente plek

"Het Raoul Wallenbergplein in Alphen aan den Rijn is een prominente plek in de stad, het knooppunt van wegen vormt de toegang tot het stadshart", zegt wethouder Leo Maat. Hij vindt het belangrijk dat een kunstwerk op deze zichtbare plek ook echt draagvlak heeft. "Daarom zijn inwoners straks aan zet om te bepalen welk kunstwerk gekozen wordt", aldus Maat. 

Na de zomer kan er gestemd worden via de website van de gemeente.