De concept-gebiedsvisies van de zeven dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen op 29 mei ingezien worden op verschillende locaties binnen de gemeente. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten.
 

De gebiedsvisie beschrijft de huidige stand van zaken van het dorp op het gebied van ruimte, sociale samenhang en veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen voor het dorp in de komende vijf tot tien jaar.

De gebiedsvisies zijn de basis voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor de zeven dorpen. Ook worden deze visies onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Samen met nog op te stellen of verder uit te werken visies voor Alphen-stad, het buitengebied en de bedrijventerreinen vormen deze vier thematische visies bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Locaties waar de gebiedsvisie ingezien kan worden zijn: het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn, het Oude Rechthuis in Aarlanderveen, het Boomkwekerijmuseum in Boskoop, de bibliotheek in Boskoop, de bibliotheek Hazerswoude-Dorp, de bibliotheek Hazerswoude-Rijndijk, De Tas in Benthuizen, de Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn, De Haven bij Ipse de Bruggen in Zwammerdam.