De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een vaarwegenverordening opgesteld voor het onderhouden van de kleinere vaarwegen binnen de gemeente. De gemeente kan met deze verordening straks optreden als vaarwegbeheerder.

Binnen de gemeente liggen diverse wateren en watergangen waarop gevaren wordt of kan worden, maar waarvoor geen vaarwegbeheerder is. Dit gaat om kleinere vaarwegen zoals de Kromme Aar, Zegerplas en de vaarwegen in en rondom Boskoop. Voor de grotere wateren, zoals de Oude Rijn, het Aarkanaal en de Gouwe is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer.

Om als vaarwegbeheerder op te kunnen treden en om regels te kunnen stellen ten aanzien van het vaarwegbeheer, is het noodzakelijk om een vaarwegenverordening op te stellen. Hierin zijn de vaarwegen aangewezen waarvan de gemeente beheerder is en zijn regels opgenomen met betrekking tot het gebruik van deze vaarwegen.

Ook wordt met de vaarwegenverordening gezorgd voor de instandhouding van de vaarwegen, waardoor het maken van te lage bruggen en het dempen van deze vaarwegen niet zomaar mag.

Samenspraak

Het uitvoeringsbesluit stelt enkele regels voor ligplaatsen en zorgt ervoor dat de huidige ligplaatsen in de gemeente worden aangewezen, zodat vaartuigen daar zonder ontheffing kunnen liggen.

De vaarwegenverordening is opgesteld in samenspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Stichting Belangbehartiging Greenport Boskoop, de Boskoopse grondschippers en de VVV Boskoop.

Vaststelling

De vaarwegenverordening en het uitvoeringsbesluit ligplaatsen vaartuigen liggen vanaf 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 ter inzage. De vaststelling van de vaarwegenverordening staat gepland voor raadsvergadering van 18 oktober 2018.

De vaststelling van het uitvoeringsbesluit volgt daarna.