In de gemeente Alphen aan den Rijn ergeren inwoners zich het meest aan hardrijders, hondenpoep en parkeerproblemen in de categorie 'buurtoverlast'. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, gebaseerd op de Veiligheidsmonitor.

De drie onderwerpen van overlast staan in de top drie van het onderzoek, maar Alphenaren ergeren zich meer dan gemiddeld aan de overlast dan in andere gemeenten met meer dan zeventigduizend inwoners.

Dit zijn dan ook de drie overlastgevers die volgens inwoners van de gemeente het eerst zouden moeten worden aangepakt. Overigens ervaren Alphenaren minder dan gemiddeld overlast door rommel op straat, jongeren en drugs.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de sociale cohesie in de buurt als positief wordt ervaren. Ruim zeventig procent vindt dat de Alphense buurtbewoners prettig met elkaar omgaan en zestig procent voelt zich thuis in de buurt.

Ook scoort Alphen hoog op het gebied van goed onderhoud van wegen en parken, verlichting en speelplekken voor kinderen. Over voorzieningen voor jongeren zijn we minder tevreden.