Alphen aan den Rijn heeft nieuwe wethouders: drie van hen zetten hun werk grotendeels voort, maar er zijn twee nieuwkomers. De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks maakt dat de portefeuilles zijn aangepast. Bekijk hier de portefeuilleverdeling van het nieuwe college.

Liesbeth Spies (burgemeester): Integrale veiligheid en handhaving, Openbare orde en veiligheid, Integriteit, Juridische zaken, Dienstverlening, Facilitaire zaken, I&A, Ambassadeurschap regionaal, landelijk en internationaal.

Gerard van As (Nieuw Elan): Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Bouwen (projecten), Vastgoed, Omgevingswet, Economisch beleid (inclusief Evenementen en Alphen Marketing).

Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan): Communicatie (in en met wijken), Beheer openbare ruimte (wijken en kernen), Democratisch akkoord (wijken en kernen), Onderwijs, Sport, Inkoop en aanbestedingen, Parkeren.

Kees van Velzen (CDA): Verkeer en vervoer, Water en infrastructuur, Financi?n, P&O, Groene Hart-economie, Toerisme, Recreatie, Greenport Boskoop, Plattelandsbeleid, Pilot gebiedsgericht werken (aantal dorpen), Projecten: Castellum, nieuwe bibliotheek, MFA's, Ipse De Bruggen.

Han de Jager (CDA): Participatie, Jeugd en gezondheid, Welzijn, Zorg, Werk, Onderwijs (leerplicht, praktijkonderwijs, MBO en toelichting naar werk), Integratie.

Leo Maat (GroenLinks): Energietransitie, Duurzaamheid, Landelijk gebied (natuur en biodiversiteit), Afval, Dierenwelzijn, Milieu, Cultuur en erfgoed, Vergunningen, Pilot gebiedsgericht werken.