De gemeente Alphen aan den Rijn gaat sneller bouwen in Koudekerk aan den Rijn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Voor Alphen-Stad loopt een onderzoek naar de beste locaties.

Andere dorpen hebben al aangewezen bouwlocaties. Bij de plannen worden de inwoners nauw betrokken.

Tot aan 2025 heeft de gemeente helder hoeveel woningen er nodig zijn. Wat nodig is voor latere jaren komt uit een nu lopend onderzoek, waarvan de resultaten er halverwege dit jaar moeten zijn. Dit staat in het coalitieakkoord van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks.

Voor Alphen-Stad zijn locaties die in aanmerking komen: de zuidkant van de polder Gnephoek, Hoorn-west, de Vierambachtspolder, de Noordeinderpolder en de Zuideinderpolder. De locatie(s) die uit het onderzoek als geschikt komen, zullen ook worden bebouwd.

Woonvormen

Omdat er veel vraag is naar alternatieve woonvormen wordt ook hiernaar gekeken. Te denken valt aan Tiny Houses, verbouwing van bestaande panden, bevorderen van wonen in het Stadshart boven de winkels, woonconcepten met servicevoorzieningen en collectief particulier opdrachtgeverschap.