Er mag toch gebouwd worden in het zuidelijk gedeelte van de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. De politieke partijen zijn tot een compromis gekomen.

Woningbouw was het grootste heikele punt bij de coalitieonderhandelingen. GroenLinks wilde niet bouwen in de Gnephoek.

Onderhandelaar René Driesen (GroenLinks) legt uit dat dit te maken heeft het gegeven dat het om grond gaat met een geringe natuurwaarde. "De woningen komen vooral op voorheen bebouwde grond in het Oude Rijn Zone gebied. Daarvan vonden wij dat er sowieso gebouwd mocht worden. We hebben ook bereikt dat er een permanente locatie voor het Gnephoek Voedselpark komt."

Voor Nieuw Elan was dit compromis niet moeilijk. "Als uit het lopende onderzoek komt dat dit de beste bouwlocatie is, gaan we plannen maken", zegt André de Jeu. "Het is logisch om dan een weg aan te leggen in een lus om het zuidelijke deel van de Gnephoek."