Het coalitieakkoord tussen Nieuw Elan, CDA en GroenLinks is af en wordt woensdagmiddag aan de media gepresenteerd. Donderdagavond staat het akkoord op de agenda van de gemeenteraad.

Het coalitieakkoord is geschreven in grote lijnen, waardoor er ruimte blijft voor voortschrijdend inzicht, inbreng door de oppositiepartijen en een afwijkende mening binnen de coalitie.

Het college zal hoogstwaarschijnlijk worden gevormd door burgemeester Liesbeth Spies en vijf wethouders. Twee voor Nieuw Elan, twee voor CDA en een voor GroenLinks. Deze zijn waarschijnlijk donderdag nog niet voldoende gescreend en kunnen dan nog niet met naam worden genoemd.

Inhoudelijk wijkt het coalitieakkoord niet erg af van het verkiezingsprogramma van grote winnaar Nieuw Elan. De grote uitdagingen voor de komende jaren liggen op de terreinen sociaal domein, woningbouw rond de stad en in de kernen, infrastructuur vooral in het zuiden van de gemeente en duurzaamheid.