Overzicht

Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn plaats. Op welke partijen kan gestemd worden? Wie zijn de lijsttrekkers en wat zijn de belangrijkste standpunten van de partijen? Een overzicht van de partijen die meedoen in de gemeente. 

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Bekijk hier waar je in jouw buurt kunt stemmen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben zich elf politieke partijen aangemeld in Alphen aan den Rijn, twee minder dan in 2014. 86.400 inwoners van Alphen aan den Rijn kiezen straks wie er op een van de 39 raadszetels mag plaatsnemen.

CDA

Lijsttrekker: Marjon Verkleij-Lemmers. Aantal kandidaten op lijst: 49. Huidig zetelaantal: 6.

Het CDA wil het unieke karakter van de gemeente voor de toekomst bewaren. Er is veel opgebouwd in de afgelopen vier jaar. "Een prettige, veilige en groene woonomgeving waar mensen en bedrijven zich graag vestigen", zegt Marjon Verkleij.

Het CDA kijkt terug en ziet dat er veel is bereikt. "Wij zijn trots op de goede besluiten die samen met de inwoners zijn genomen. Er is een goede basiszorg, er is gebiedsgericht denken en we hebben betrokken inwoners. We zijn als gemeente socialer geworden. Het is hier ook veel veiliger geworden. Een aandachtspunt voor de toekomst is de jeugdzorg."

Nieuw Elan

Lijsttrekker: André de Jeu. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 7.

Nieuw Elan wil meer invloed van inwoners, bedrijven en andere organisaties: "Wij willen de dorpen en wijken een eigen budget toekennen, zodat dit door de dorpsbewoners kan worden gebruikt zonder inmenging van bovenaf", zegt André de Jeu.

Nieuw Elan vindt dat de ingezette lijn met veel aandacht voor wonen, een duurzame samenleving en een sociaal beleid met maatwerk, moet worden voortgezet. "We zijn de op een na de gelukkigste gemeente van Nederland. Om dat te blijven moet de meeste aandacht gaan naar gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid."

VVD

Lijsttrekker: Anouk Noordermeer-Krommendam. Aantal kandidaten op lijst: 28. Huidig zetelaantal: 5.

De VVD staat voor een goede bereikbaarheid van en naar de gemeente. "Wij willen een goede infrastructuur, goede mobiliteit en goede bereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid is essentieel voor economische groei", zegt Anouk Noordermeer.

De VVD stelt dat er gekozen moet worden voor wat belangrijk is voor Alphen aan den Rijn. Voorop staan: stimuleren van werken en langer doorwerken zonder hindernissen voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.

PvdA

Lijsttrekker: Bernadette Wolters. Aantal kandidaten op lijst: 26. Huidig zetelaantal: 4.

De gemeente is volgens de PvdA de afgelopen periode beter geworden, maar het kan nog veel beter. "Wij willen dat al onze inwoners bestaanszekerheid hebben. Goede banen en eerlijk werk. Dat zorgt voor een leefbare samenleving", zegt Bernadette Wolters.

De PvdA wil integrale aandacht voor zorg en wonen. "Wij willen behoud van voorzieningen en ontmoetingsplekken, zeker voor ouderen. Wij willen duurzame woningbouw met oog voor groen in stad en wijk. Wij willen krachtige sociale wijkteams en goede ondersteuning van mantelzorgers, daarbij mag het budget niet leidend zijn."

D66

Lijsttrekker: Inge Prins. Aantal kandidaten op lijst: 20. Huidig zetelaantal: 3.

D66 wil de komende raadsperiode in met drie beloftes: goed onderwijs voor alle kinderen, goede zorg dichtbij en een goed klimaat voor de toekomst. "Wij willen samenwerken, denken in oplossingen en met kansen voor iedereen. We willen meer docenten, zorg met ruimte voor eigen keuzes en een duurzame samenleving."

"We hebben echt veel bereikt de afgelopen periode. Zo hebben we stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid. We zijn er nog niet, maar er is wel een omslag gemaakt en we zoeken altijd naar echte oplossingen", zegt Inge Prins.

SP

Lijsttrekker: Harre van der Nat. Aantal kandidaten op lijst: 20. Huidig zetelaantal: 3.

De SP wil volgens eigen zeggen aan de slag om "te knokken" voor een eerlijke samenleving. "Wij willen echte banen en we willen kleinschalige zorgvoorzieningen in de buurt met vast personeel. Ook willen we meer betaalbare woningen voor starters, maar niet in onze groene polders."

"Wij hadden meer verwacht van de nieuwe gemeente met nieuwe politiek. Nieuw en Anders heeft het echter in het sociale domein niet slecht gedaan. Toch vinden wij dat de zorg een beetje wordt gezien als kostenpost", zegt Harre van der Nat.

ChristenUnie

Lijsttrekker: Michel du Chatinier. Aantal kandidaten op lijst: 31. Huidig zetelaantal: 3.

"Wij geloven dat maatschappelijke waarden alleen hun volle betekenis houden als we Bijbelse normen als uitgangspunt hanteren", meldt Michel du Chatinier. "En: wij gaan al vier jaar lang naar mensen toe."

De ChristenUnie heeft volgens het verkiezingsprogramma haar voelhorens in de wijken en kernen. "Wij vinden dat iedereen meetelt, maar hoe het was komt niet meer terug. Voor de toekomst vinden wij integrale aandacht voor wonen en zorg heel belangrijk. Ook vinden wij bereikbaarheid een grote uitdaging."

GroenLinks

Lijsttrekker: René Driesen. Aantal kandidaten op lijst: 33. Huidig zetelaantal: 3.

"Wij willen dat het Groene Hart groen blijft. Geen rondweg door de Gnephoek, verkeersluwe dorpen, verkeer naar de N11 leiden en een tweede oeververbinding bij Boskoop. Ook moeten verkeer, werken en wonen energieneutraal worden", zegt René Driesen.

GroenLinks vindt dat er vooral in de dorpen moet worden gebouwd en verder waar de laagste natuurwaarde is. "Wij zetten ons ook in voor een duurzame samenleving. We willen goede zorg met thuiszorg, wijkteams en aandacht voor mantelzorgers. Er moet meer ruimte zijn voor sport, kunst en cultuur, dan blijft de samenleving levendig."

SGP

Lijsttrekker: Hans van Kuijk. Aantal kandidaten op lijst: 25. Huidig zetelaantal: 1.

"Wij zijn er trots op dat we de afgelopen jaren een constructieve bijdrage hebben kunnen leveren", zegt Hans van Kuijk. "Wij staan voor zorg voor elkaar, iedereen doet mee en meer werk ook voor de zwakkeren."

De SGP ziet het gezin als hoeksteen van de samenleving. Er moet geen 24-uurs economie ontstaan en de burger moet zich veilig voelen. De komende periode moet meer aandacht komen voor de zorg en voor de mantelzorger. "Wij zijn tegen marktwerking in de zorg, want wij gaan voor de menselijke maat."

RGL

Lijsttrekker: Ank de Groot-Slagter. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 1.

"Wij vinden dat de stem van de kiezer weer gehoord moet worden in het gemeentehuis. Ook willen wij Alphen een warm kloppend hart geven. Er zijn wat ons betreft ook te veel ambtenaren", zegt Ank de Groot.

RijnGouweLokaal maakt zich zorgen over de zorg. Vooral de thuiszorg moet volgens hen meer en beter met echte banen. "Juist de thuiszorg heeft een signaalfunctie. Ook de huisartsenpost moet open blijven. Verder willen we dat de verkeerssituatie rond Hazerswoude-Dorp en Boskoop goed wordt opgelost met een tunnel of rondweg en een tweede oeververbinding."

Beter Alphen

Lijsttrekker: Wil Verschuur. Aantal kandidaten op lijst: 25. Huidig zetelaantal: 1.

"Ik ben de luis in de pels van de gemeenteraad", meldt Wil Verschuur. "Ik heb alleen deze keer niets kunnen bereiken, want alles werd tegengewerkt ."

Beter Alphen zegt dat alles voor de ouderen is wegbezuinigd. "Als je 55-plus bent, kun je nog een beetje aanklooien, maar als je ouder bent kun je niks. Wij zijn voor 1,5 uur gratis parkeren in het centrum, we willen voldoende betaalbare woningen, maar we zijn tegen volbouwen van elk groen plekje en de Oudshoornseweg moet open."

Lees hier meer over stemmen in jouw gemeente en welke partijen meedoen.

Gerelateerde artikelen

Tip de redactie