De nieuwe gedragscode 'Tijdelijke Natuur' maakt het makkelijker om natuur te realiseren op braakliggende terreinen. Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Zuid-Holland die de intentie uitspreekt om met deze gedragscode aan de slag te gaan.

Op 7 maart heeft wethouder Kees van Velzen in het bijzijn van Jeroen Delmeire (provincie Zuid-Holland), Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Tijdelijke Natuur, Zuid-Hollands Landschap en IVN afdeling Alphen aan den Rijn symbolisch een insectenhotel onthuld om daarmee aan te geven dat zij een terrein van ruim 0,5 hectare in de Gnephoek willen gaan aanmelden als pilot voor Tijdelijke Natuur.

Gnephoek

In Zuid-Holland is er meer dan 4.500 hectare aan terrein dat in aanmerking zou komen voor Tijdelijke Natuur. Alphen is de eerste gemeente in Zuid-Holland die aangeeft gebruik te willen gaan maken van de gedragscode Tijdelijke Natuur. Het terrein in de Gnephoek biedt hier als pilot een mooie gelegenheid voor. Dit terrein zal uiteindelijk bedrijventerrein gaan worden, maar tot die tijd mag de natuur er haar gang gaan.

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op braakliggende terreinen die op termijn bebouwd zullen gaan worden. Op die terreinen worden vaak maatregelen genomen om te voorkomen dat verschillende plant- en diersoorten zich hier vestigen omdat beschermde soorten voor vertraging van bouwontwikkelingen kunnen zorgen. Wanneer een terrein 'Tijdelijke Natuur' wordt, wordt vooraf toestemming gegeven voor het onder voorwaarden verwijderen van beschermde soorten bij de bouw, maar dan moet wel de natuur ten minste een jaar haar gang kunnen gaan op dit terrein. Dit levert winst op voor de natuur, maar ook voor omwonenden doordat de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt.

Het was al een aantal jaar mogelijk om Tijdelijke Natuur te realiseren op terreinen door middel van het aanvragen van een ontheffing. Het aanvragen van een ontheffing kost echter een hoop tijd en brengt ook kosten voor leges met zich mee. Met de gedragscode wordt de realisatie van Tijdelijke Natuur makkelijker gemaakt.