In de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn komt een bijensnelweg, een aaneengesloten gebied dat bijen helpt om voldoende voedsel te vinden. De realisatie van de bijensnelweg gaat dit voorjaar van start.

De bijensnelweg komt in de 'Groene Vinger', het gebied dat vanaf de N11 tot aan het Alphense centrum door Kerk en Zanen loopt.

Het zuidelijke gedeelte van de Groene Vinger wordt ingericht als een natuurlijk groengebied waar wilde bijen en vlinders een goed leefgebied vinden en waar de omwonenden kunnen recreëren.

In het groengebied komen veel planten en bloemen te staan. De wilde bijensoorten in Archeon profiteren van de aanwezigheid van meer voedsel en nestgelegenheid.

Beschermen

Vereniging voor Natuur -en Milieueducatie (IVN) Alphen krijgt 75.000 euro van de gemeente, zodat de bijensnelweg kan worden gerealiseerd.

"Met de realisatie van deze bijensnelweg zorgen we ervoor dat we de bijen voor een deel beschermen en zo kunnen behouden. Het is belangrijk dat we dit doen, want de bijen hebben het momenteel moeilijk in heel Nederland. Mensen vergeten al gauw wat voor toegevoegde waarde de bij heeft", aldus wethouder Kees van Velzen.