Tijdens De Alphense Talkshow zaten zaterdag alle elf partijen om de tafel met presentatoren Ina de Jong en Gerrit Willems. De partijen beantwoordden stellingen met eens of oneens. De nuancering volgde in een kort debat. Het thema van de middag waren de dorpen.

De acht dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn stonden centraal, maar voor bijvoorbeeld de inspraak via een dorpsraad werden ook de wijken in Alphen-Stad genoemd. Een aantal politici komt zelf uit een van de dorpen, anderen komen uit de stad.

Over de hele linie vindt de Alphense politiek het zorgwekkend dat er nauwelijks woningen in de dorpen worden gebouwd. De oorzaken zijn te vinden in een stagnatie in het uitvoeren van wel bestaande plannen vanuit de 'oude' gemeenten, de wens om de dorpen dorps te houden en het beleid van de Provincie. De dorpen zelf willen gewoon genoeg woningen voor hun 'eigen mensen'.

Kees van Velzen (CDA) wees ook uitdrukkelijk op Alphen-Stad dat volgens hem over een paar jaar gewoon vol is. "Moeten we dan voor stedelingen bouwen in dorpen?" De meeste partijen vonden van niet. Wel is het een optie om extra woningen te bouwen voor dorpelingen die noodgedwongen elders zijn gaan wonen bij gebrek aan woonruimte in hun eigen dorp.

Eigen budget

Over de verantwoordelijkheden van de dorpsraden die een eigen budget zouden moeten beheren, waren de meningen verdeeld. De partijen waren het wel eens met het instellen van een dorpsraad.

"Lokaal moet het gaan over de mensen op straat. In de dorpsraad moeten dan ook mensen zitten die ook echt op straat de meningen gaan peilen. Dus draagvlak creëren", zei André de Jeu (Nieuw Elan).
Over de hele linie vinden de partijen dat een dorpsraad vooral moet gaan over dorpse zaken, zoals dorpsfeesten of een voetbalkooi op een speelveld.

Ank de Groot (RGL) vindt het tijd voor verandering: "We zijn nu wel één gemeente. We moeten ook kunnen zeggen dat we voor heel Alphen aan den Rijn ons best doen. Het is al vier jaar na de fusie."