Het was een beetje chaotisch aan het begin van de avond door het op het nippertje verschijnen van presentator Marco van Kerkhoven. Dat zette meteen de toon voor de rest van het FNV verkiezingsdebat in de Oude Wereld op dinsdagavond. 

Het FNV had alles goed voorbereid: er waren genoeg stoelen, er was koffie vooraf en een drankje achteraf, er was een keurige presentatie op een scherm.

Helaas gooide het latertje van presentator Van Kerkhoven roet in het eten en vervolgens was het even knoeien met het geluid. De elf sprekers stonden onwennig voor de zaal, het was tenslotte het eerste echte verkiezingsdebat. Duidelijk was dat iedereen er even in moest komen.

Het was jammer dat er nooit een echt debat tussen voor- en tegenstanders van de stellingen ontstond. Dat werd in de hand gewerkt door de manier waarop een en ander was opgezet. Van Kerkhoven maakte snel duidelijk dat het niet de bedoeling was om met elkaar in gesprek te gaan.

Daarbij komt dat de tegenstellingen in Alphen aan den Rijn nu eenmaal niet groot zijn. 

Lijsttrekkers

Van de elf partijen hadden acht hun lijsttrekker afgevaardigd. Aan tafel stonden Marjon Verkleij (CDA), Andr? de Jeu (Nieuw Elan), Anouk Noordermeer (VVD), Inge Prins (D66), Bernadette Wolvers (PvdA), Michel du Chatinier (CU), Ank de Groot (RGL) en Wil Verschuur (BA). Erik van Zuylen, de nummer 3 op de kieslijst, nam heel bekwaam de honneurs waar voor GroenLinks.

De ervaren Hans Goedegebuure van de SGP verving de nieuwe lijsttrekker. Nieuweling Onno Uytenbogaard werd, zonder back-up door zijn partij de SP, voor de leeuwen gegooid.

De coalitie

Verkleij mocht de aftrap geven: "Ik ben trots op de goede besluiten van de afgelopen jaren. We hebben veel betrokken inwoners, we denken gebiedsgericht en we hebben goede basiszorg."

De Jeu merkte op dat de decentralisaties met weinig geld van de grond moesten worden getrokken, maar: "Anders dan in veel andere gemeenten hebben wij hier wel maatwerk." Prins deed drie beloftes voor de komende jaren: "Wij willen werken aan goed onderwijs, goede zorg en een goed klimaat." Du Chatinier haalde de tien punten van het FNV aan: "Alle punten sluiten aan op het CU-programma."

Links

Uyttenbogaard meldde dat de SP echte banen wil: "We willen geen flexwerk." Van Zuylen maakt zich zorgen om de 'onderkant' van de samenleving: "We zien nog steeds mensen in de schulden. We hebben een actieve Voedselbank. Er zitten 3.000 mensen in de bijstand. Er zijn 5.000 mensen werkloos. Dat is lokaal en daar kunnen we best iets aan doen, bijvoorbeeld minder regels en meer nieuwe werkwijzen gebruiken."

Wolters wil iets doen aan de bestaanszekerheid: "Goede banen en eerlijk werk zorgen voor een leefbare samenleving."

Eenpitters

Goedegebuure vindt dat er meer zorg voor elkaar moet zijn: "Meer werk voor zwakkeren, het gezin is de hoeksteen van de samenleving en er moet overal voorrang zijn voor fietsers."

Verschuur vindt nog weleens malversaties en de oppositie kan niets in deze gemeente: "Ik ben de luis in de pels." De Groot had behoefte aan een stoel, maar helaas er waren statafels. "Ik maak me sterk voor de thuiszorg en voor echte banen. Het stappenplan van FNV staat allemaal ook in ons programma."

VVD

De VVD zit in een ietwat aparte positie na het weglopen uit de coalitie vlak na de zomer, maar kan nu wel haar eigen rechtse koers varen. "We moeten kiezen wat belangrijk is, want we kunnen niet alles betalen dus niet alles kan. Mensen moeten langer doorwerken. Wij gaan geen beloftes doen die we niet kunnen nakomen", aldus Noordermeer.