Het college van Alphen aan den Rijn verleent opnieuw subsidie aan Boost, Alphen Beweegt en verlengt de opdracht voor Tom in de Buurt. 

Het besluit is mede genomen omdat partijen steeds meer en beter met elkaar samenwerken, zoals het college het graag ziet volgens de Nieuw & Anders-werkwijze.

Niet alleen de samenwerking van alle partners binnen Boost, Alphen Beweegt en Tom in de Buurt levert goede resultaten op volgens het college. Er wordt ook nauw samengewerkt met veel andere partijen zoals de huisartsen, wijkverpleging, sportverenigingen, culturele verenigingen Gemiva, Ipse de Bruggen, Open Venster, bibliotheek, theater en het onderwijs.

Door de inzet van de organisaties en de focus op de kwetsbare inwoners is een nieuw laagdrempelig aanbod van activiteiten ontstaan, alsdus het college.

Organisaties

Alphen Beweegt ondersteunt kwetsbare inwoners, zoals kinderen, ouderen, mensen met een beperking en nieuwe Nederlanders, tot het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. 

Tom in de Buurt biedt ondersteuning in de wijk voor inwoners met vragen en behoeften over zorg en welzijn. 

Boost is een samenwerkingsverband van acht organisaties en staat voor Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkelen, Sport en Talent.