De gemeente Alphen aan den Rijn kan gebruikmaken van een kleine 1,2 miljoen euro subsidie van het Rijk. De subsidie is bedoeld voor aanschaf en aanleg van zonnepanelen op gemeentelijke panden en een zonneveld bij de Maximabrug.

Naast uitbreiding van het zonneveld bij de Maximabrug is het de bedoeling dat op het dak van zwembad AquaRijn meer zonnepanelen worden geplaats en dat ook op de Bredeschool en het voormalig Raadhuis in Boskoop zonnepanelen worden geplaatst.

Voor Rijnvicus, voorheen bekend als het SWA-gebouw, zijn ook zonnepanelen voorzien met deze subsidie. Dat gebeurt alleen als het plan voor een postcoderoosproject niet doorgaat. Bij zo'n project worden inwoners, die in een bepaald postcodegebied wonen, eigenaar van zonnepanelen op het dak van een groot gebouw of op een groot terrein. Hiervoor is een ander subsidietraject. Pas als dat niet lukt, wordt gebruikgemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

De zonnepanelen op de eigendommen van de gemeente moeten een stap worden in de richting van een energie neutrale gemeente. Omdat het om bedrijfspanden gaat is de terugverdientijd langer dan bij particulieren.

Subsidie

Wethouder Michel du Chatinier van vastgoed is blij met de subsidie: "Wij zijn er trots op dat al onze aanvragen zijn gehonoreerd. De gemeente heeft als lokale overheid ingeschreven op deze subsidie. Hoeveel we van het maximale bedrag gaan gebruiken hangt af van de hoeveelheid energie die we opwekken."