Bij een pilot naar de invoering van één integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor gezinnen in Alphen aan den Rijn zijn meerdere obstakels aan het licht gebracht. Het integrale budget zou slecht aansluiten op landelijke regels, net als de benodigde ICT-systemen.

Nu worden vaak verschillende 'potjes' aangeboord bij het verstrekken van het pgb. Daardoor is er weinig overzicht. In de pilot werd onderzocht hoe verschillende hulpverlenende instanties in de regio beter met elkaar kunnen samenwerken.

Het doel van i-pgb is een betere aansluiting van verschillende soorten zorg en beperking van administratieve lasten. 

Pgb

Inwoners die zorg nodig hebben, krijgen deze meestal in natura. Door het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen mensen financiële middelen om zelf hun zorg in te kopen.

Op die manier hebben zij meer invloed op hoe zij geholpen worden en sluit de zorg meestal beter aan bij de specifieke situatie.

Het college van B&W overweegt om mee te werken aan een tweede pilot met het i-pgb.