Eén op de vijf wethouders heeft het einde van de afgelopen raadsperiode niet gehaald. Dat schrijft Trouw. In Alphen aan den Rijn ligt het gemiddelde iets hoger met twee van de zes wethouders die tijdens de raadsperiode zijn opgestapt.

De afgelopen vier jaar telden Nederlandse gemeenten 1449 wethouders. Van de 285 gemeentebestuurders die opstapten of moesten vertrekken, was van 44 wethouders de positie onhoudbaar wegens integriteitsproblemen.

Twee jaar geleden stapte wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) op omdat hij zichzelf verantwoordelijk maakte voor het dossier SWA. Hij legde zijn functie neer na publicatie van een kritisch rapport over de Sociale Werkvoorziening Alphen. Stegeman had in Alphen onder andere Werk, Inkomen en Integratie en Duurzaamheid en Mileu in zijn portefeuille.

Stegeman werd opgevolgd door wethouder Ed de Leest. Ongeveer een jaar na zijn vertrek werd Stegeman opnieuw wethouder, ditmaal in de gemeente Amersfoort.

Wethouder Tseard Hoekstra legde eind augustus 2017 zijn functie neer omdat hij zich niet gesteund voelde door de rest van het college. Aanleiding hiervoor was de manier waarop hij een parkeerproef in het Alphense stadshart wilde uitvoeren. Het college werd het niet eens over de financi?le onderbouwing van het plan.

De portefeuille van Hoekstra werd verdeeld onder de andere wethouders van dit college.

Bestuurscrisis

In 2011, de gemeente Alphen aan den Rijn voor de fusie, stapten Hans Groen in't Wout (CDA) en Paul Schings (PvdA) op naar aanleiding van vermeende fraude met woningen aan de Lage Zijde. Voordat zij aftraden had burgemeester Wim de Gelder zijn functie al neergelegd, omdat alle vijf de wethouders het vertrouwen in hem hadden opgezegd.

De bestuurscrisis werd veroorzaakt door onderlinge onenigheid over de gang van zaken aan de Lage Zijde, waarbij veel miljoenen 'over de balk werden gesmeten' en een aantal ambtenaren niet integer heeft gehandeld.