De gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich aangesloten bij de statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux. De statiegeldalliantie is bedoeld om statiegeld te heffen op kleine flesjes en blikjes.

Na een oproep van SP-raadslid Harre van der Nat heeft het college besloten zich, in navolging van dertig andere gemeenten in Nederland, aan te sluiten bij de alliantie.

Van der Nat had een meerderheid voor het voorstel wel verwacht, gezien de duurzame ambities van de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat het aantal lege flesjes en blikjes dat wordt weggegooid met meer dan zeventig procent daalt wanneer er statiegeld op geheven wordt.

"Dit kan een effectief middel zijn om zwerfaval van kleine flesjes en blikjes te voorkomen. Deze flesjes en blikjes maken namelijk een groot deel uit van het zwerfafval in onze gemeente", aldus wethouder Ed de Leest.