De gemeente Alphen aan den Rijn en Woonforte hebben eind januari een overeenkomst getekend voor de uitwisseling van gegevens om adresfraude tegen te gaan. Door signalen te delen kan in een vroeg stadium onterechte inschrijving worden verhinderd.

Alle inwoners moeten in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven op het adres waar ze feitelijk wonen. Een onjuiste inschrijving kan leiden tot het onterecht ontvangen van toeslagen en sociale voorzieningen.

Andere vormen van adresfraude zijn: onrechtmatige bewoning zoals het illegaal onderverhuren of huisvesten van migranten, woningen beschikbaar stellen voor prostitutie, drugsverkoop of een hennepkwekerij.

Illegale onderverhuur of gebruik van panden, (administratieve) leegstand en overbewoning hebben een negatieve invloed op de leefbaarheid van een wijk. Daarnaast kan woonfraude overlast en (brand)onveilige situaties veroorzaken.

De overeenkomst ligt tot 1 april ter inzage in het gemeentehuis.