De Groene Vinger wordt een bijenparadijs. Dat meldt wethouder Kees van Velzen: "We willen dit laatste stukje groen in de wijk aansluiten op de stadslandbouw en de natuurspeelplaats." De Groene Vinger is het laatste stukje onbebouwde grond in de wijk Kerk & Zanen.

De locatie blijft onbebouwd, omdat ze door de structuur van de grond niet geschikt is om te bebouwen. Zo kan de locatie dus een natuurgebied blijven In de Groene Vinger is aan de stadskant al stadslandbouw en een natuurspeelplaats ingericht. Nu komt daar een bijenparadijs met de naam 'Bijenidylle Groene Vinger' bij.

Bijenhotels

De inrichting bestaat uit een padenstructuur, zodat de wijkbewoners kunnen genieten van de relatieve rust in de stad. Voor de bijen worden onder meer fruitbomen en planten geplant. Ook komen er bijenhotels.

Het nabijgelegen Archeon heeft ook een insectenvriendelijke inrichting en de bijen en andere insecten van Archeon krijgen er zo een extra foerageergebied bij.

Groene Cirkels

Dat de gemeente Alphen aan den Rijn niet alleen rekening houdt met bestuivende insecten, zoals bijen, maar ook actief bevordert dat deze een plaats vinden binnen de gemeente blijkt niet alleen uit dit project. Ook bijvoorbeeld de met inheemse bloeiende planten ingezaaide bermen horen hierbij. Alphen werkt al langer mee aan Groene Cirkel Bijenlandschap.