Het Ashram College in Alphen aan den Rijn voert sinds dinsdag het predikaat Eco-School, het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Schoolleiding, docenten en leerlingen werken samen aan het verduurzamen van de middelbare school.

Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat.

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zelf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Het Ashram College mag zichzelf sinds deze week ook een Eco-School noemen.

In het verlengde hiervan wordt met trots gewerkt aan de net opgezette Green Office. Dit door leerlingen gerunde kantoor binnen de school dankt zijn naam niet alleen aan de vele planten, maar is ook een duurzaamheidsplatform waar een groep leerlingen zelf de regie neemt en werkt aan een duurzaam Ashram College.

Duurzaamheid

Brugklassers gingen afgelopen dinsdag in coachgroepen aan de slag met bedenken hoe de school milieuvriendelijker kan worden. Zo werd onder andere gedacht aan een black-out dag, waarop geen energie wordt gebruikt, of een eigen moksysteem.

Ook houden de leerlingen de komende weken een eco-scan bij, waarin ze inzicht krijgen in hun ecologische voetafdruk.

Debat

Het onderwerp duurzaamheid zal de komende weken terugkeren in de verschillende modules en vakken. Zo wordt er bij Nederlands toegewerkt naar een debatmiddag, bij beeldende vorming wordt van afval kunst gemaakt en bij levensbeschouwelijke vorming wordt samen met Dance4Life duurzaamheid gekoppeld aan mensenrechten.

Ook wordt er gestreden om de titel 'meest duurzame coachgroep' en de beste actie ontvangt de titel 'klimaatheld'.