De jaarlijkse receptie in het gemeentehuis trok maandagavond politici, directie- en bestuursleden, politiefunctionarissen en de Boskoopse carnavalsvereniging. Ook inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn waren op de receptie afgekomen.

Burgemeester Liesbeth Spies is vooral trots op het bereikte in de afgelopen vier jaar.

"Onze gemeente kan terugkijken op een mooie bestuursperiode met menig succes en samen met de gemeenteraad en het college ben ik trots op de mijlpalen die we met elkaar hebben bereikt", aldus Spies.

De burgemeester refereerde uiteraard ook aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Ik hoop dat de partijen daarbij de juiste toon vinden om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om de gang naar de stembus te maken. Het blijft ook honderd jaar na invoering van het kiesrecht belangrijk om de kostbaarheid van dat recht te benadrukken."

'Gewone' mensen

Spies hield haar nieuwjaarspeech op de trap in het atrium van het gemeentehuis voor honderden toehoorders. Ook alle wethouders en veel raadsleden waren aanwezig.

Een groot deel van haar toespraak besteedde Spies echter aan 'gewone' mensen die in de gemeente Alphen aan den Rijn hun goede werken doen en veel bereiken. Onder meer het Schoutenhuis, het Zomerspektakel, het PWA-bad en de Krooshappers passeerden de revue.

Speech

"We hebben met ondernemers en winkeliers geïnvesteerd in een stadshart dat steeds meer bruist en iedere week mooier wordt. We durven bewust te kiezen voor duurzaamheid, met initiatieven die zowel bijdragen aan onze welvaart als aan onze leefomgeving van vandaag en morgen", vertelde de burgemeester. 

"We hebben met lef gewerkt aan fundamentele veranderingen in het sociale domein, daartoe uitgedaagd door de decentralisatie van taken die eerder door rijk en provincie werden gedaan. We bouwen aan Alphen aan den Rijn als prettige woonstad, met gevarieerde woonvoorzieningen voor jong en oud, in de juiste aantallen en van de juiste kwaliteit."