De traditionele nieuwjaarsduik van zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn trok dit jaar veel deelnemers. In vier volle groepen deden ruim honderdtwintig kinderen en volwassenen mee aan de 'nieuwjaarsplons'.

Dit jaar waren opvallend meer kinderen dan voorgaande jaren op de nieuwjaarsduik afgekomen. Voor de zekerheid was ook dit jaar de Alphense Reddingsbrigade in het water aanwezig.

Vooraf kregen de kinderen de bekende Unox-muts, want ook de nieuwjaarsduik van De Thermen 2 hoort bij de officiële nieuwjaarsduiken van Unox.

Per groep werd een warming-up op de zonneweide gedaan. Daarna stelden de deelnemers zich op aan de badrand en werd na een signaal van de zweminstructeurs de sprong gewaagd. Na afloop stond er een kopje snert klaar voor de deelnemers.