De Nederlandse bevolking is in 2017 toegenomen met ongeveer honderdduizend inwoners. In Alphen aan den Rijn zijn duizend nieuwe inwoners gekomen. 

Hiermee ligt het inwonersaantal op 1 december op 109.567, meldt het CBS dinsdag. 

De gemeente kent een geboorteoverschot, wat inhoudt dat er meer baby's geboren worden dan dat er mensen sterven. Zo werden er in de maand november van 2017 91 kinderen geboren en stierven 75 mensen. 

Het inwonersaantal van Alphen aan den Rijn stijgt al een aantal jaren gestaag. In 2015 en 2016 telde de gemeente 107.831 en 108.552 bewoners. 

Amsterdam

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot zorgt. 

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.