De gemeente Alphen aan den Rijn start 1 december met een pilot Mobility Mentoring. Hierin bekijkt een onderzoeksteam van de Hogeschool Utrecht en Platform31 wat stress-sensitieve dienstverlening oplevert voor inwoners met meerdere sociale problemen.

Met behulp van coaching en instrumenten die doelgericht handelen stimuleren ondersteunt Mobility Mentoring mensen naar een economisch zelfredzaam leven.

"Ik ben er trots op dat Alphen aan den Rijn pilotgemeente is", zegt wethouder Han de Jager. "Een mooie nieuwe stap binnen de doorontwikkeling van ons Serviceplein. We proberen mensen met een veelheid aan problemen zo te helpen, dat zij minder stress ervaren en daardoor beter in staat zijn om hun problemen ook echt te gaan aanpakken."

Het ondersteunen van inwoners met meerdere sociale problemen vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding. Het toepassen van de methodiek Mobility Mentoring sluit aan bij hoe de gemeente de integrale toegang tot de sociale dienstverlening heeft georganiseerd.

"Dit betekent dat we breed kijken naar de vraag van onze inwoners. Dan gaat het over alle levensdomeinen. Gezinnen werken bijvoorbeeld ook aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid. In onze dienstverlening zetten we de inwoner centraal en niet de regels."

Deelnemers

Inwoners van Alphen aan den Rijn met meerdere sociale problemen en die in de instroomperiode van 1 december 2017 tot het voorjaar van 2018 hun eerste gesprek op het Serviceplein hebben, kunnen deelnemen aan de pilot.

Zij krijgen begeleiding die gericht is op leren doelgericht handelen, waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van stress op het gedrag. Een team vanuit Platform31 en de Hogeschool Utrecht onderzoekt wat deze aanpak oplevert voor deze groep en dus ook voor de gemeente.

De pilot loopt tot mei 2019. De uiteindelijke resultaten worden verwacht najaar 2019.