Alphen aan den Rijn heeft samen met Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer en Zoeterwoude de eretitel 'bijvriendelijke gemeente' ontvangen. Dit zijn de eerste vijf gemeenten in de provincie Zuid-Holland die vanaf nu de titel dragen.

Net als de andere vier gemeenten werkt Alphen aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers wordt gewerkt aan een bloemrijk netwerk voor bijen.

De wilde bij heeft een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Gemeenten spelen een grote rol in het beheer van openbaar groen en bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en te onderhouden.

Groene Cirkel Bijenlandschap is een onderdeel van Groene Cirkels: een samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental research, Naturalis en het Hoogheemraadschap van Rijnland om een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio rondom Zoeterwoude te realiseren.