46 statushouders hebben dinsdag op het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn in aanwezigheid van wethouder Ed de Leest de officiële participatieverklaringstrajct ondertekend.

Wethouder Ed de Leest: "We willen dat statushouders goed kunnen 'meedraaien' in onze samenleving. Met de deelname aan dit traject hebben deze statushouders laten zien dat ze betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving en actieve bijdrage willen leveren."

Dit traject is verplicht op grond van de Wet Inburgering. Na afloop van het traject ondertekent de statushouder de verklaring.

Statushouders maken tijdens het traject op verschillende manieren kennis met vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarnaast worden er praktische thema's aan gekoppeld, zoals bijvoorbeeld een budgetcursus, een cursus digitale vaardigheden en aandacht voor gezonde voeding, seksualiteit en het verenigingsleven.

Overeenkomst

Voor de uitvoering van dit traject heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Tom in de buurt, BOOST en Alphen Beweegt.