De gemeente heeft tijdens een bezoek van de Gedeputeerde Staten haar toekomstplannen gepresenteerd voor bereikbaarheid, energietransitie en verstedelijking. 

De gemeente wil samen met de provincie de bereikbaarheid optimaliseren met inwoners en bedrijven uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda, Zoeterwoude, Leiden en de regio's Midden Holland en Holland Rijnland.

Volgens de commissaris van de Koning Jaap Smit helpt de provincie graag mee om Alphen en omgeving aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven en organisaties. 

Tijdens de rondrit door het gebied namen de bestuurders kennis van de kansen en knelpunten rond de A12, de N11, de A4 en de N207 in samenhang met de provinciale RijnlandRoute, de R-net busverbindingen en de verbetering van het treintraject Leiden – Utrecht. 

Toekomst

Alphen aan den Rijn wil samen met omliggende gemeenten grootschalige wind- en zonne-energie realiseren om bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie. Met de Gedupteerde Staten werd gesproken over knelpunten die er zijn om concrete initiatieven voor zonnevelden en windmolens te realiseren. De provincie juicht deze initiatieven toe, zeker als ze passen binnen de afspraken die al gemaakt zijn op provinciaal niveau.

Ook op het gebied van verstedelijking, verkenning woningbouwlocaties en ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn de gemeente en de provincie nog volop in gesprek. Waar de gemeente kijkt binnen en buiten de bestaande stadsgrenzen, ligt de focus van de provincie op binnenstedelijk bouwen. Zo blijft buiten de stadsgrenzen het groen behouden en kan de huidige leegstand effectiever worden aangepakt.