Aannemer Roy Schouten start op 1 december met de aanleg van voorzieningen op natuureiland Pampus in de wijk Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. In maart zullen de wijkbewoners zelf de bomen planten, wilgentenen vlechten en het insectenhotel vullen.

Natuureiland Pampus is een project, geïnitieerd door de bewoners van de nieuwe wijk Nieuwe Sloot en gedragen door de gemeente Alphen aan den Rijn. Bewoners van de wijken rondom Nieuwe Sloot werken actief mee aan de inrichting van het natuureiland.

Kinderen uit de wijk en kinderen van basisschool Het Palet hebben afgelopen voorjaar andere natuurgebieden bezocht. Op basis daarvan werden maquettes gemaakt met hun wensen voor de inrichting van het natuureiland. De leerlingen hebben de ontwerpen aan wethouder Gerard van As aangeboden. Bij het definitieve ontwerp is er naar hen geluisterd.

Jose van der Bas van Samen Groen Doen en Wim Dieho van het IVN landschapsbeheer zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de inrichting van het eiland. Alles gebeurt in samenwerking met de gemeente. De gemeente blijft eigenaar van de grond, legt de brug aan en financiert de basisinrichting, zoals de paden, een educatieve vijver en een kleine steiger waar de kinderen hun bootjes kunnen aanleggen.

Verbinding

Door subsidie van het fonds Groen doet Goed vanuit de Provincie Zuid-Holland is het mogelijk om de bewoners van de wijk bij de aanleg te betrekken. Hiervoor werden er al diverse natuurworkshops voor groot en klein georganiseerd, zoals vislessen, vogelvoeders maken en slootjesonderzoek.

Op zaterdag 18 november 2017 was er in het bezoekerscentrum De Veenweiden een voorlichtingsmiddag voor de bewoners over de plannen en de aanleg.