De laatste beschikbare bouwlocatie langs het spoor aan de kant van Kerk & Zanen is de plek van blok 22 en 23. Blok 22 was met 25.000 vierkante meter gereserveerd voor kantoren. De situatie is veranderd en er worden nu woningen gerealiseerd.

Het is de bedoeling om ruim honderd appartementen in verschillende prijsklassen te bouwen en circa zesentwintig eengezinswoningen. Samen moeten het tegen de honderdveertig wooneenheden worden.

"Het is de laatste locatie bij het station aan de kant van Kerk & Zanen", meldt wethouder Gerard van As. "We willen ontwikkelaars zien met goede ideeën. Pas als die zicht hebben gemeld, gaan we een selectie maken. De meest kansrijke plannen mogen dan een schetsontwerp inleveren."

Ambities

De bouwlocatie blok 22 en 23 is door de gemeente verdeeld in volumes. Aan de hand van deze 'bouwstenen' kunnen ontwikkelaars hun fantasie laten werken. Het staat wel vast dat de eengezinswoningen tegenover de bestaande rij woningen aan de Noordpoolsingel worden gebouwd. De tuinen grenzen dan straks aan elkaar.

Alle appartementen en eengezinswoningen moeten voldoen aan de gemeentelijke ambities voor wat betreft duurzaamheid en hoge kwaliteit. De bouwblokken liggen tussen het Wolters Kluwerpand en de fietstunnel onder de spoorlijn.