Er zijn nieuwe mogelijkheden om de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht te verbeteren. De provincie Zuid-Holland gaat samen met NS, ProRail, regio Holland Rijnland, de betrokken gemeenten, provincie Utrecht en het Rijk het nieuwe plan verder onderzoeken en uitwerken.

Eerdere plannen bleken niet geen aantrekkelijk voor reizigers en waren daarnaast financieel niet haalbaar. Daarom is gezocht naar alternatieven.

Uit onderzoek van NS is nu een kansrijke optie naar voren gekomen. In deze variant worden de huidige twee intercity's per uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal een stuk sneller doordat zij alleen stoppen op station Alphen aan den Rijn.

Daarnaast komen er twee extra sprinters per uur. Die stoppen dan op Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden en optioneel Leidse Rijn. 

Spoorverdubbeling

De nieuwe variant vereist nog nader onderzoek van ProRail en NS. Wel is duidelijk dat een extra investering nodig is voor gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven.

Een snellere intercity tussen Leiden en Utrecht zal tevens de drukke verbinding tussen Den Haag en Schiphol ontlasten en reizigers een goed alternatief bieden bij storingen rond Schiphol. Daarnaast sluit het plan voor een snellere intercity goed aan bij de langetermijnambities van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en de gemeenten Utrecht en Leiden voor een snelle verbinding tussen Leiden en Utrecht.

Maatregelen

Een keerzijde van deze variant is dat het nieuw aan te leggen station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden ingepast in de dienstregeling. Hiervoor zou een aanzienlijke extra investering nodig zijn. Daarom onderzoekt de provincie andere oplossingen om deze locatie goed te ontsluiten.

De provincie heeft de gemeente Zoeterwoude hierover geïnformeerd. Ook voor andere partijen leidt deze variant tot andere afspraken dan eerder zijn gemaakt. De provincie gaat met de betrokken partijen de precieze gevolgen in beeld brengen en samen werken aan een aantrekkelijk openbaarvervoersaanbod.

Nadat de nieuwe plannen nader zijn uitgewerkt, worden zij opnieuw voorgelegd aan Provinciale Staten.