In november starten de werkzaamheden rondom het evenemententerrein dat ligt aan de Bijlen naast de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Het evenemententerrein wordt groter en de ondergrond wordt verbeterd.

Door de ondergrond te verstevigen is het terrein ook bij neerslag veel beter begaanbaar en ontstaat er minder schade aan het gras. Bovendien is het terrein daardoor na grote evenementen weer sneller te gebruiken als ligweide voor de recreanten. De werkzaamheden zijn in mei 2018 gereed.

Naast de ondergrondverbetering en het vergroten van het terrein, wordt de bestaande weg over het terrein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de weg.

Ter compensatie wordt voor het gemotoriseerde verkeer een nieuwe weg aangelegd richting de Westkanaalweg. Naast de nieuwe weg komt een brede sloot om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren.

Bomenkap

Rond het evenemententerrein worden ook nieuwe wandelpaden aangelegd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet een aantal bomen worden verwijderd. Uitgangspunt is dat hetzelfde aantal bomen weer wordt terug geplant.

Tijdens de werkzaamheden zijn het evenemententerrein en de dagcamping niet toegankelijk. De bestaande wandelpaden kunnen, met minimale overlast, worden gebruikt.