Ondernemers kunnen nu via een app hun mening kenbaar maken aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Het bevat stellingen die te maken hebben met de keuzes die gemaakt moeten worden om het ondernemersklimaat te verbeteren.

In de app kunnen ondernemers hun mening geven over of de gemeente bijvoorbeeld losser moet omgaan met openingstijden en strikter moet zijn op kwaliteitseisen.

Daarnaast is de gemeente benieuwd naar hoe ondernemers tegenover een meer collectieve aanpak van verduurzaming staan. Deze vragen zijn afhankelijk van het gebied waar de ondernemer is gevestigd.

Al swipend wordt in de app een profiel geschetst van de ondernemer op het gebied regelgeving, ruimtelijke kwaliteit, collectieve aanpak en bereikbaarheid. De uitkomsten dienen als bouwstenen voor de nog te formuleren omgevingsvisie.

In het kader van de Omgevingswet is er inmiddels ook een app waarmee meningen van inwoners wordt geïnventariseerd. Met de app Locali kunnen inwoners hun mening geven over het wonen in Alphen aan den Rijn en specifiek over hun wijk.