GO! voor jeugd gaat in de periode 2018-2021 de jeugdhulp verzorgen in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Zij zijn de winnaars van een openbare aanbestedingsprocedure die de gemeenten in juni zijn gestart.

GO! voor jeugd is een samenwerkingsverband van Cardea, Curium, Gemiva-SVG Groep, Horizon, Ipse de Bruggen, Kwadraad, de Opvoedpoli, Prodeba en een aantal kleinere organisaties.

De komende maanden gaan de gemeenten de uitvoering van de jeugdhulp met hen voorbereiden. Henk Hoek, de betrokken wethouder uit Kaag en Braassem, is tevreden over het verloop en de uitkomst van de aanbesteding: "Ik heb het volste vertrouwen in deze partij. Uit hun inschrijving en de gesprekken die we met hen hebben gevoerd, blijkt dat zij goed begrijpen wat wij willen".

Ook de Alphense wethouder Han de Jager reageert verheugd: "Vanaf 1 januari gaan we onze filosofie in de praktijk brengen. Voor ouders en kinderen die te maken hebben met jeugdhulp betekent dit dat zij sneller worden geholpen, er meer kan worden ingespeeld op hun specifieke behoeften en dat zij te maken krijgen met één duidelijk aanspreekpunt. De nieuwe werkwijze vermindert ook de bureaucratie. Er is minder tijd nodig voor administratie en dat komt ten goede aan de hulpverlening."

Hulptraject

Ouders en kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, ontvangen binnen twee weken - via hun huidige zorgaanbieder - een brief waarin de gemeente hen informeert over wat er verandert en wat het voor hen betekent. Cliënten die nu in behandeling zijn bij een van de winnende partijen, kunnen hier natuurlijk hun hulptraject blijven vervolgen.

Ook voor andere cliënten geldt het uitgangspunt dat zij hun hulptraject mogen afmaken bij hun huidige jeugdhulpaanbieder.

Oplossing

Voor trajecten die na 1 augustus 2018 nog doorlopen, geldt dat in overleg met de cliënt bekeken wordt wat de beste oplossing is: het hulptraject afmaken bij de huidige jeugdhulpaanbieder of een passend traject bij de nieuwe.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen nieuwe cliënten zich bij de nieuwe jeugdhulpaanbieder melden.