De gemeente Alphen aan den Rijn is in het kader van de Omgevingswet een initiatief gestart waarmee meningen van inwoners wordt geïnventariseerd. Met de app Locali kunnen inwoners hun mening geven over het wonen in Alphen aan den Rijn en specifiek over hun wijk.

"Alle regels over onze leefomgeving komen straks samen in eenn Omgevingswet. Door de komst van de Omgevingswet is burgerparticipatie is geen luxe meer, maar noodzaak. Locali maakt burgerparticipatie mogelijk", aldus de gemeente.

Met Locali worden niet alleen meningen geïnventariseerd, maar biedt inwoners tevens de mogelijkheid om ideeën ter verrijking van hun leefomgeving aan te dragen. Buurtbewoners kunnen hierop reageren en een idee steunen of voorzien van commentaar.

Inwoners kunnen de app gratis downloaden en een account aanmaken. Door het opgeven van naam, postcode en huisnummer kan men zien welke vragen de gemeente heeft. 

Activiteiten

In de week van 2 tot en met 6 oktober 2017 is de Week van de Leefomgeving in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Tijdens de week kunnen inwoners deelnemen aan verschillende activiteiten die worden gebruikt om zo veel mogelijk input op te halen voor de Omgevingsvisie, die de gemeente in het kader van de Omgevingswet moet opstellen.

In de Omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes worden later uitgewerkt in een Omgevingsplan.

Gesprek

"De bedoeling is om met onze inwoners in gesprek te gaan over thema's als wonen, groen en water, leefbaarheid en sociale verbondenheid, enzovoorts. Alles wat zich voltrekt in de leefomgeving. De opgehaalde informatie vormen bouwstenen voor de nieuwe omgevingsvisie", aldus wethouder Gerard van As (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen).