In het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn wordt al langer nagedacht over de toekomst van de ontmoetingsplaatsen in de kernen en wijken. In oktober komt wethouder Van Velzen met een herzien plan om tot één beleid te komen.

Hoewel niemand de dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra als ontmoetingsplaatsen kwijt wil, loopt het gebruik terug. Wethouder Kees van Velzen heeft vergevorderde plannen om de zaken in de hele gemeente grondig aan te pakken.

In de kernen wordt van oudsher meer gebruik gemaakt van de dorpshuizen dan in de stad. Deze worden ook vaker door de inwoners gerund zonder tussenkomst van welzijnsorganisaties als TOM in de Buurt of Participe.

Een goed voorbeeld van wat de wethouder voor ogen heeft is De Juffrouw. Dit ontmoetingscentrum wordt gerund als een maatschappelijke onderneming.

Toekomst

Het is de bedoeling dat volgend jaar een nieuwe manier van werken in de hele gemeente wordt ingevoerd. Daarvoor is een inventarisatie van de ontmoetingsplaatsen gemaakt en is met de beheerders gesproken. Het daaruit voortkomende plan van Van Velzen is echter niet bepaald juichend ontvangen door de gemeenteraad. In oktober komt de wethouder opnieuw met een – herzien – plan. 

De grote uitdaging is om de gebruikers in de gebouwen te houden en te krijgen. Zij zijn echter niet bij het maken van het beleid betrokken. Hoewel wethouder Van Velzen meldt dit wel van plan te zijn, is D66 hier niet gerust op.

Vragen

De fractie van D66 heeft dan ook kritische vragen gesteld. "Wij zijn van mening dat juist de gebruikers, inclusief oud-gebruikers en aspirant-gebruikers, van het begin af aan betrokken moeten worden om zo een oplossing te vinden met groot draagvlak bij de mensen waarvoor we de MFA's überhaupt hebben ingericht", meldt Richard Middelraad. D66 wil weten waarom dit niet is gebeurd.

Een ander vraagteken staat bij de geplande 'kostendekkende huur' en of deze nadelige gevolgen heeft voor de gebruikers. Het laatste punt van zorg is verdringing van de doelgroep door commerciële verhuur, die geld opbrengt.