Tot en met het eerste kwartaal van 2018 werkt de provincie Zuid-Holland aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Op dit moment vinden er nog werkzaamheden plaats tussen de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude en de nieuwe Drechtbrug bij Leimuiden.

De maatregelen zijn ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

De nieuwe Leidsevaartbrug wordt komende periode verbreed. Ook wordt de naastgelegen verkeerstunnel bij de Woudsedijk vervangen.

De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Op dit moment is de eerste helft van de brug gesloopt en is de aannemer bezig om aan de oostzijde de brug nieuw op te bouwen. Zodra deze helft gereed is wordt de andere helft van de brug gesloopt en vervangen.

Komend najaar wordt er een nachtafsluiting gepland waarna het verkeer over de nieuwe helft van de brug kan rijden.

Wegvak

Het N207 wegvak tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug krijgt aan weerszijden busbanen. Voor deze werkzaamheden van start gaan, worden er begin oktober bomen gerooid. Op dit moment wordt gewerkt aan funderings- en bermwerkzaamheden en het aanbrengen van duikers.

Vanaf medio oktober vinden er heiwerkzaamheden plaats om de betonpalen voor de veetunnel en de verkeerstunnel Kerkweg aan te brengen. Aan de westzijde van de N207, tussen de aansluiting Herenweg (Rijnsaterwoude) en de rotonde Vriezenweg legt de provincie een parallelweg aan.