In theater Castellum in Alphen aan den Rijn is het Regionaal Energieakkoord ondertekend door achttien partijen. Hiermee wordt de ambitie onderschreven om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Naast de gemeente Alphen aan den Rijn, bestaan de partijen uit de overige dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

De ondertekening van het Regionaal Energieakkoord is de eerste stap naar een energieneutrale regio in 2050. Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is een energietransitie nodig.

Door de gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast. Bij de tussenstap in 2025 zullen de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zonnevelden en windenergie duidelijk merkbaar moeten zijn.